«Όταν η ζωή μας θυμίζει πλοκή, σημαίνει πως αποκτά νόημα. Κατ’ επέκταση, σε ένα λογοτεχνικό έργο η πλοκή προσπαθεί να βάλει σε μια τάξη το χαώδες υλικό της πραγματικότητας».

Διαβάστε όλη τη συνέντευξη στον παρακάτω σύνδεσμο: