Η Ιφιγένεια Πορίχη αφιέρωσε ένα ASMR video στις 3 Ιστορίες.
Μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο κανάλι της: Zeneia’s ASMR.

Εδώ ο σύνδεσμος:

https://www.youtube.com/watch?v=Rv6fcVSTGyA&t=306s